SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞE İLİŞKİN SINAV SONUCU DUYURUSU

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞE İLİŞKİN SINAV SONUCU DUYURUSU

01/01/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” Tebliği kapsamında, sürekli işçi kadrosuna geçiş başvurusu kabul edilmiş olan hak sahibi 1 (bir) işçinin katıldığı “sözlü sınav” 20.03.2018 Salı günü Saat 11:00’de yapılmış, sınava katılan Canan VARIŞLI “BAŞARILI” olmuştur.

İlanen Duyurulur.